Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Många startup-företag väljer Sverige framför Silicon Valley

Silicon Valley har länge varit världens tech-mekka, och fortsätter även att vara så i skrivande stund, även om många andra länder och städer börjar komma ikapp. Sverige är ett av dessa länder. Det finns många anledningar till detta, exempelvis ett bra socialt stöd ifall företaget går i konkurs, men även en stark kultur som erbjuder rätt kompetens och utbildning. 

På den senare tiden har det exempelvis lanserats ett flertal supermoderna kryptosatsningar i Sverige. Den svenska kryptovalutan Alice har skenat rejält i popularitet och värde, medan andra globala kryptovalutor som Bitcoin istället har gått i motsatt riktning.  

 

Är du nybörjare till kryptovalutor? Om du inte vill handla med dessa valutor på egen hand, finns det program som låter dig automatisera upplevelsen, exempelvis Bitcoin Code svenska. 

3 anledningar till varför startup-företag väljer just Sverige 

Följande anledningar är exempel på varför startup-företag väljer Sverige: 

Ett starkt socialt stöd 

Det finns få länder som har ett lika starkt socialt stöd om Sverige. Här finns ett skyddsnät som tillåter företagare att satsa rejält, utan att behöva gå på knäna om företaget fallerar. Detta gäller även för alla anställda, så länge de är anslutna till rätt organisationer, exempelvis fack eller a-kassa.  

 

Detta är en stark anledning till varför många företagare väljer att etablera sig i Sverige, snarare än i t.ex. Silicon Valley. 

Rätt kompetens 

En av nycklarna till att ett nytt företag ska lyckas är att anställa rätt kompetens. Om det inte finns tillgänglig arbetskraft som besitter den kompetens som företaget kräver för att utvecklas, kommer företaget slutligen att fallera. Sverige är känt för att ligga i spjutspetsen vad gäller IT-kompetens, vilket är en drivande faktor till varför många nya startup-företag inom IT-sektorn väljer någon av Sveriges städer som bas. 

 

En av anledningarna till varför Sverige kan erbjuda rätt kompetens inom IT-sektorn är det faktum att högskolor och universitet är kostnadsfria för landets medborgare, vilket har skapat starka incitament till att utbilda sig. Även om den anställde inte för närvarande besitter rätt kompetens för att kunna driva företaget vidare, är det lätt att vända sig till en utbildningsorganisation för att få rätt kunskap och kompetens. 

En modern och framåttänkande arbetskultur 

De moderna och platta hierarkier som finns på Sveriges arbetsplatser är en attraktiv faktor som många nya startup-företag överväger när de analyserar vilken destination de ska etablera sig på. Här har alla anställda något att säga till om, oavsett hur högt eller lågt deras yrkestitel befinner sig inom organisationen. Detta bidrar till att företaget får tillgång till mer kompetens, eftersom att fler anställda får bidra med åsikter och kunskap. 

 

Det här är självklart inte bara väldigt attraktivt för ledningen, men även för de anställda. I många andra länder finns andra hierarkisystem där de anställda inte har särskilt mycket att säga till om, medan arbetskulturen i Sverige bidrar med större involvering och frihet. 

Lämna ett svar

Till startsidan